Gysga düşündiriş:

Transformatoryň özeni transformatoryň ýüregidir. HJ seriýaly ýadro kesiji maşyn, transformator ýadrosyny öndürmek üçin ýöriteleşdirilen enjamdyr y Boýuntyrygyň, aýagyň, merkezi aýagyň we ş.m. laminasiýa işlenýär Enjam awtomatiki dolandyryş ulgamyny, işleýşini aňsat, ýokary awtomatlaşdyrma we takyklygy kabul edýär. Önümçiligiň hili transformatoryň işleýşine we işleýşine gönüden-göni täsir edýär. Coreadrosy gaýtadan işlemek tehnologiýasy, ýadro kesiş liniýasynyň önümçiliginiň düzümi, iş usuly, takyklygy sazlamak, kremniý polat listiň tekizligi, gyrkym takyklygy, gabyk çydamlylygy we ş.m. bularyň hemmesine belli bir täsir edýär ýadro gyrkyjy maşyn.


Önümiň jikme-jigi

Maşyn wideosy

5A çözgüt üpjün ediji

Sorag-jogap

Reaktoryň disk ýadrosy

Enjamlaryň düzümi

Iki kelleli bezegçi 1 toplum
Bufer bölümi 1 toplum
Sahypa iýmitlendiriji 1 toplum
Punch bölümi (çamfer we U şekilli çukur) 2 toplum
Lenta tarapy giude 1 toplum
T görnüşli konýugat gyrkyjy enjam 1 toplum
Geçiriji we iýmit guşak konweýer 2 toplum
Awtomatiki gaplaýyş enjamy 2 toplum
Pnewmatiki ulgam 1 toplum
Elektrik we CNC dolandyryş ulgamy 1 toplum
Tehniki spesifikasiýa 1 toplum
Esasy parametrler
1) Bu enjamda gaýtadan işlenmeli çig mal
Material: Silikon polat
Material çydamlylyk: ± 0.1mm ;
Material materiallar: ≤0.03mm
Material S derejesi: 0,1mm≤ 1000mm
Material tolkun derejesi: ≤15 mm / 1000mm
2) Amal aralygyMateriýa galyňlygy: 0,18 ~ 0.35mm ;
Material giňligi: 100 ~ 600mm ;
Coreadro beýikligi (H1) : 60 ~ 400mm ;
Basgançak (W1 , W2) : W1 + W2 = W ;
Iň pes W1 = 12mm ; Maks: W2 = 600
Basgançak ölçegi : 0-600mm (özleşdirilen)
U ýeri urmak : W: 25 ~ 40mm Çuňlugy: 0 ~ 800mm
3) Işlemegiň takyklygy
Uzynlyga çydamlylyk : ± 0.02mm / 200mm ;
Burç çydamlylygy : ± 0,005 ° ;
Gyrkmak Burr : .030.02mm (1 million gyrkmak / üwemek) ;
Urmak Burr: ≤0.02mm (200 müň urmak / üwürmek) ;
4) Iýmitlendirmek tizligi :
Iň ýokary iýmit tizligi : 200m / min ;
Netijeli iş tizligi raw 120m / min raw çig malyň hili we görnüşi bilen baglanyşykly
kesmek) ;
5) Kesiş tizligi
25 * 2 = 50pc / min (Laminasiýanyň görnüşi bilen baglanyşykly)
6 working Iş stolunyň beýikligi 1000mm
7 line Çyzgy ölçegi (iň ýokary) 5600 * 5400 * 1900
8) Kuwwat 30KVA
9) Kuwwatly AC380V ± 10% (3 fazaly), 50Hz ± 2%
AC230V ± 10% (1 fazaly), 50Hz ± 2%
10) gysylan howa basyşy 0,4 ~ 0.7MPa
Howanyň sarp edilişi 0,5m³ / min
11) Temperatura 5-40 control Dolandyryş kabinetindäki howa ýagdaýy
12) Işleýän ses ≤65dB
13) Reňk: özleşdirilen

 • Öňki:
 • Indiki:


 • Trihope näme?

  Transformator pudagy üçin doly çözgüt bilen 5A synp transformator öýi

  1, Içerki doly desgalary bolan hakyky öndüriji

  s01a

  2, tanymal Şandong uniwersiteti bilen hyzmatdaşlykda hünärmen gözleg merkezi

  s01b

  3, ISO, CE, SGS we BV we ş.m. ýaly halkara ülňüleri bilen kepillendirilen ýokary öndürijilikli kompaniýa

   

  s01c

   

  4, Has tygşytly üpjün ediji, esasy komponentleriň hemmesi Simens, Schneider we Mitsubishi we ş.m. ýaly halkara markalarydyr.


  s01d

   

  5, ABB, TBEA, PEL, ALFANAR, ZETRAK we ş.m. hyzmat eden ygtybarly işewür hyzmatdaş

  67103ac4


  3-nji sorag: Hilini nädip bermeli?

  Hil milli şahadatnama, birnäçe ýokary derejeli gözleg işgärleri, marka materiallary bilen üpjün ediji, ammardan başlap harytlara çenli hemme zadyň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün edýär.

  4-nji sorag: Daşary ýurtda gurnama we okuw berýärsiňizmi?

  J: Bu islege bagly däl .Biziň kompaniýamyz gurnamak we işe girizmek üçin görkezmeler we wideolar bilen üpjün eder.

  Gerek bolsa, daşary ýurtlarda gurnamak we okuw üçin inersenerleri iberip bileris.

  5-nji sorag: Kepillik näçe wagt?

  J: Kepillik möhleti 12 aý .Her hili kynçylyk ýüze çyksa, kompaniýamyz 24 sagadyň dowamynda jogap berer.


 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň