Paýlaýyş transformatorlarynyň adatça bahalary 200-den peskVA,[2] käbir milli ülňüler 5000 kVA çenli birliklere paýlaýjy transformatorlar hökmünde suratlandyrylmagyna mümkinçilik döredip biler. Paýlaýyş transformatorlary günde 24 sagat energiýa berýändigi sebäpli (hiç hili ýük götermese-de) azalýardemir ýitgileri dizaýnynda möhüm rol oýnaýar. Adatça doly ýük bilen işlemeýändigi sebäpli, pes ýüklerde iň ýokary netijelilik üçin döredildi. Has gowy netijelilik almak üçin,naprýa .eniýeni sazlamak bu transformatorlarda iň az derejede saklanmalydyr. Şonuň üçin olar kiçi bolmak üçin niýetlenendirsyzmak reaksiýasy.[3]

Pune, Hindistan, 2023-nji ýylyň 26-njy oktýabry (GLOBE NEWSWIRE) - Global paýlaýjy transformator bazary, tutuş dünýäde yzygiderli we durnukly elektrik üpjünçiligine bolan islegiň ýokarlanmagyndan güýçlener. Häzirki wagtda ösüp barýan birnäçe ykdysadyýet köne elektrik infrastrukturasyny döwrebaplaşdyrmagy maksat edinýär. Şol sebäpli, akylly setleriň ösmegi sebäpli IoT utgaşdyryjy paýlaýjy transformatoryň islegi ýokarlanar. “Fortune Business Insights ™” atly indiki hasabatynda “Paýlaýyş transformator bazaryÖlçegi, paýlaşma we senagat derňewi, Locationerleşýän ýeri (polýus, pad, ýerasty gümmez), faza (bir fazaly, üç fazaly), izolýasiýa (gury, ýag çümdürilen), naprýa .eniýe (pes woltly, orta naprýa, eniýe, ýokary) Naprýatageeniýe), Ahyrky ulanyjy tarapyndan (identaşaýyş, täjirçilik, senagat, peýdaly) we sebitleýin çaklama, 2019-2026 ”atly maglumatlary çap etdi.

Güýç bilen paýlaýyş transformatorlarynyň arasyndaky tapawut


Iş wagty: 12-2023-nji dekabry