Geçen hepde “Trihope” 4 birlik 1400 Dört gatly folga egriji maşyny Amerikaly müşderimize gowşurdy, Müşderi zawodymyzda deslapky barlag geçirdi equipment Enjamlarymyzyň we hyzmatymyzyň hilini ýokary derejede tassyklaýarlar, in engineenerleri ibereris indiki aý gurnamak we düzetmek üçin sahypa

1100 üç gatly folga bilen örtmek-Daş görnüşi 01

Bu folga sarýan maşyn, dört gatly LV folga egriji maşyn, amorf transformator, ýag çümdürilen transformator üçin ulanylýar. Egriji rulon folga guşakdyr. Bobanyň görnüşi tegelek, ýumurtga, inedördül, gönüburç we ş.m. bolup biler.
Enjam doly funksiýa, ýokary önümçilik netijeliligi bilen, pnewmatik gözegçilik arkaly folga kemeriniň dartylmagy amatly we ygtybarly, sim rulonynyň gaýtadan işleniş hilini üpjün etmek üçin sero gözegçiligi bilen sazlamak takyk, durnukly we ygtybarly.

1100 üç gatly folga bilen örtülen görnüş 16

Biz, “Trihope” Transformer zawody üçin 20 ýyldan gowrak wagt bäri çözgütleri hödürleýäris, önümlerimizde transformator öndürýän maşyn, izolýasiýa öndürýän maşyn, Transformator synag ulgamy, Transformator çig mal we ätiýaçlyk şaýlary bar. Has giňişleýin maglumat web sahypamyza göz aýlaň:transformator-home.goodao.netwe Youtube kanalymyzhttps://www.youtube.com/channel/UCeek3e10Vsxs9A6_BWyKCkQ


Poçta wagty: 18-2024-nji ýyl