Hytaý, Siçuan: Hytaý şu wagta çenli ýurtda iň ýokary belentlikde aşa ýokary woltly podstansiýa gurýar.

Hytaýyň günorta-günbataryndaky Siçuan welaýatynyň Ganzi Tibet awtonom prefekturasynda 1000 kW podstansiýanyň gurluşygy birnäçe gün ozal başlandy.

Podstansiýanyň kuwwaty alty million kWA bolup, Hytaýdaky iň beýik belent podstansiýalar boýunça rekordy 1500-den 3450 metre çenli ýokarlandyrdy.

Taslama tamamlanandan soň Hytaýyň günorta-günbataryndaky esasy elektrik ulgamy naprýatageeniýe derejesini 500 kW-dan 1000 kW-a çenli ýokarlandyryp biler we şeýlelik bilen her ýyl müşderilerine 12 milliard kWt arassa täzelenip bilýän elektrik energiýasyny iberer.

Biz, “Trihope”, transformator zawodlaryna bir gapy hyzmatyny berip bileris, onuň topar dogan kompaniýalary dürli görnüşli transformator enjamlaryny, synag enjamlaryny, komponentleri, “Core Cutting Line”, CRGO Sliting Line, Winding Machine, radiator, sowadyjy fan we we ş.m., has giňişleýin maglumat, web sahypamyza hoşniýetlilik bilen serediň:transformator-home.goodao.net.

 


Iş wagty: 30-2023-nji oktýabr