Gysga düşündiriş:

Sütün stilindäki transformator gasynlanan emele getiriji maşyn, transformator tanky üçin gasynlanan diwarlary öndürmek üçin ýörite enjamdyr. Gasynlanan Fin eplenýän maşyn, elektrik transformatorlary üçin gasynlanan diwar tanklaryny ýasamak üçin awtomatiki çözgüt bermek üçin niýetlenendir. “Decoiler”, fin folga enjamy we awtomatiki kebşirlemekden ybarat bolan enjam, “PLC” dolandyryş ulgamyny ulanýar. Nebit guýýan maşynymyz has dostlukly we aňsat işleýär.


Önümiň jikme-jigi

Maşyn wideosy

Trihope näme

Sorag-jogap

Haryt maglumatlary:

Iş akymy transformator ýag çüýşesini emele getirýän çyzyk 

Gaplamak - rulon bilen iýmitlendirmek - tabak bukulmak - kesmek - gutarmak

Üçin tehniki parametrGasynlanan Fin diwar paneli emele getiriji maşyn:

Haryt

Kod

Parametr

Parametr

Polat plastinanyň ini

B.

300-1300mm

300-1600mm

Polat plastinanyň galyňlygy

S.

1-1.5mm

1-1.5mm

Gasynlanan beýiklik

H.

50-350mm

50-400mm

Gasyn meýdançasy

t

≥45mm

≥40mm

Gasynlaryň arasynda arassa arassalama

Bu

6mm

6mm

Gasyn zolaklarynyň sany

n

1-4 set

1-4 set

Gasyn zolagynyň uzynlygy

L.

0002000mm

0002000mm

Eplenýän beýiklik

C.

15-300mm

15-300mm

Guty tagtasynyň maslahatlarynyň uzynlygy (öňdäki boşluk)

b

≥60mm

≥40mm

Guty tagtasynyň maslahatlarynyň uzynlygy (yzky boşluk)

a

≥40mm

≥40mm

Tizligi emele getirmek

 

≤40S

≤40S

Motorlaryň umumy güýji

 

23.65kw

35kw

Jemi agram

 

17000 kg

25500 kg

Gatyň meýdany

 

9000 × 6000 (mm)

13000 × 7100 (mm)

7


 • Öňki:
 • Indiki:


 • Trihope, Transformator senagaty üçin doly çözgütli 5A synp transformator öýi

  A1, Içerki desgalary bolan hakyky öndüriji

  s01a

  A2, Tanymal Şandong uniwersiteti bilen hyzmatdaşlykda hünärli gözleg merkezimiz bar

  s01b

  A3, ISO, CE, SGS, BV ýaly halkara ülňüleri bilen kepillendirilen iň ýokary öndürijilik bar

  s01c

  A4, Simens, Schneider we ş.m. ýaly halkara marka komponentleri bilen enjamlaşdyrylan has amatly we amatly üpjün ediji

  s01d

  A5, Biz soňky 17 ýylda ABB, TBEA, PEL, ALFANAR we ş.m. hyzmat eden ygtybarly iş hyzmatdaşymyz

  s01e


  1-nji sorag: Fin emele getiriji maşyny nädip dogry saýlap bileris?

  J: Transformator tank liniýasy gaty adaty bir model. Model tankyň iň giňligine baglydyr. Bizde köp pudaklaryň isleglerini kanagatlandyryp biljek BW-1300 we BW-1600 modeli bar

  2-nji sorag: Täze transformator zawody üçin doly enjamlar we enjamlar bilen üpjün etmek üçin açar hyzmatyny berip bilersiňizmi?

  J: Hawa, täze transformator zawodyny döretmek üçin baý tejribämiz bar. Pakistan we Bangladeş müşderilerine transformator zawody gurmaga üstünlikli kömek edipdi.

  3-nji sorag: Sahypamyzda satuwdan soňky gurnama we işe giriziş hyzmatyny berip bilersiňizmi?

  Hawa, satuwdan soňky hyzmat üçin hünärmenler toparymyz bar. Maşyn eltilende gurnama gollanmasy we wideo bilen üpjün ederis, Gerek bolsaňyz, gurmak we işe girizmek üçin sahypaňyza in engineenerleri hem iberip bileris. Kömek gerek bolsa, 24 sagat onlaýn seslenme berjekdigimize söz berýäris.


 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň