Gysga düşündiriş:

Ekstruziýa reňkli metallaryň, demir we polat materiallaryny öndürmegiň we bölekleri öndürmegiň, bölekleri gaýtadan işlemegiň esasy önümçilik usullaryndan biridir. Ekstruziýa maşynymyz mis çybyk, Busbar we alýuminiý bölüm simleri üçin.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

5A çözgüt üpjün ediji

Sorag-jogap

Tehniki parametrüçinMis/Alýuminiý ekstruziýa enjamy:

Tigiriň diametri 250mm 300mm 550mm
Esasy motor 45KW / 1000rpm 90KW / 1000rpm 400KW / 1000rpm
Aýlanma tizligi 1-11 aýlaw 1-12 aýlaw 1-8 aýlaw
Hasanyň diametri 8 mm ± 0,2 mm 12,5 mm ± 0,5 mm 22 mm ± 0,2 mm
Min-Maks kesiş meýdany 5mm2 ~ 70mm2 10mm2 ~ 250mm2 400mm2 ~ 6000mm2
Iň ýokary giňlik 15 mm 45 mm 280 mm (ýa-da 90mm hasa)
Çykyş (ortaça) 100-200Kg / sag 200-450Kg / sag 2300Kg / sag


Mis ekstruziýa enjamy
Enjamlaryň düzümi

Iýmit mallary

Iýmitlendiriji düzediji bölüm

Iýmitlendiriş we kesiş ulgamy

Üznüksiz ekstruziýa maşyny (Sag elli maşyn)

Suw sowadyş ulgamy

Önümiň uzynlygy hasaplaýjy

Alma stendi (TU-20 görnüşi)

Gidrawlik we çalgy ulgamy

300Mpa EHV ulgamy

Elektrik we kompýuter dolandyryş ulgamy


 • Öňki:
 • Indiki:


 • Transformer senagaty üçin doly çözgütli 5A synply transformator öýi

  1, Içerki doly desgalary bolan hakyky öndüriji

  s01a

   

  2, tanymal Şandong uniwersiteti bilen hyzmatdaşlykda hünärmen gözleg merkezi

  s01b

   

  3, ISO, CE, SGS we BV we ş.m. ýaly halkara ülňüleri bilen kepillendirilen ýokary öndürijilikli kompaniýa

  s01c

   

  4, Has tygşytly üpjün ediji, esasy komponentleriň hemmesi Simens, Schneider we Mitsubishi we ş.m. ýaly halkara markalarydyr.

  s01d

  5, ABB, TBEA, PEL, ALFANAR, ZETRAK we ş.m. hyzmat eden ygtybarly işewür hyzmatdaş

  s01e


  1-nji sorag: Simli ekstruziýa maşynyny nädip dogry saýlap bileris?

  J: Bize hasanyň diametri we Min-Max Cross Bölüm meýdany berip bilersiňiz, size dogry modeli maslahat bereris.

  2-nji sorag: Bükülýän maşynyň hilini nädip dolandyryp bilersiňiz?

  J: Bizde gaty berk 6s dolandyryş ulgamy bar, Departmentshli bölümler biri-birine gözegçilik edýärler. Enjamlarda ulanylýan ätiýaçlyk şaýlary we materiallar önümçilige başlamazdan ozal barlanar. Getirmezden ozal, öýde gurnap, işe girizeris, giňişleýin gözden geçireris

  3-nji sorag: Sahypamyzda satuwdan soňky gurnama we işe giriziş hyzmatyny berip bilersiňizmi?

  Hawa, satuwdan soňky hyzmat üçin hünärmenler toparymyz bar. Maşyn eltilende gurnama gollanmasy we wideo bilen üpjün ederis, Gerek bolsaňyz, gurmak we işe girizmek üçin sahypaňyza in engineenerleri hem iberip bileris. Kömek gerek bolsa, 24 sagat onlaýn seslenme berjekdigimize söz berýäris.


 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň