Gysga düşündiriş:

Bu folga egriji maşyn, amorf transformator, ýag bilen çümdürilen transformator üçin ulanylýan üç gat folga egriji maşyn. Egriji rulon folga guşakdyr. Bobanyň görnüşi tegelek, silindr görnüşli, ýumurtga, gönüburçluk we ş.m. bolup biler.
Enjam doly funksiýalara we ýokary önümçilik netijeliligine eýedir, elektrik dolandyryşy bilen folga kemeriniň dartylmagy amatly we ygtybarlydyr. Gyşarmak (deňleşdirmek) sazlamasy, rulonyň işleýiş hilini üpjün edip, takyk, durnukly we ygtybarly bolmagy üçin servo gözegçiligini kabul edýär.


 • Açar sözler:Transformator maşyn, transformator bölekleri
 • Ulanylyşy:Paýlaýyş transformatory we güýç transformatory
 • Önümiň jikme-jigi

  Maşyn wideosy

  I.Gysgaça mazmun

  LV folga rulony geçiriji hökmünde dürli galyňlykdaky mis ýa-da alýumin folga, gatlak izolýasiýasy hökmünde giň zolakly izolýasiýa materialy, folga görnüşli egriji maşynda doly sargy, rulon rulony emele getirýär.

  Bu enjam, elektrik pudagynyň şuňa meňzeş rulon sargysyna hem ulanylyp bilner.

  Enjam ýokary derejeli awtomatlaşdyrma aýratynlyklary bilen PLC dolandyryş usulyny kabul edýär.

  Ⅱ.Enjamlaryň düzümi we işi

  BR / III-1100 Üç gatly folga egriji maşyn

  1) folga deşiriji enjam 2) sarma enjamy 3) gatlak izolýasiýa bezeg enjamy

  4) Çarçuwanyň esasy bölekleri 5) Kebşirleýiş enjamy 6) Aýyrmak we arassalamak enjamy

  7) Kesiji enjam 8) Ahyrky izolýasiýa örtüji enjam we ş.m.

  III. Esasy tehniki parametrler

  Sr #

  ITEM

  Aýratynlyk

  1

  Bobin

  Gaýtadan işlemegiň diapazony

  1.1 Okuň uzynlygy

  250 ~ 1100 mm

  1.2

  Okuň uzynlygy (Gurşuny goşuň) 400 ~ 1760 mm (gurşun RH 16 dýuým, LH 10inch)

  1.3

  Daşky diametri (Maks)

  0001000

  1.4

  Bobanyň görnüşi Tegelek / silindr / gönüburçly / rulon agramy 0002000KG

  1.5

  Merkeziň beýikligi

  850mm

  2

  Bobin materialy

  Mis folga, alýumin folga

  2.1

  Ini

  250—1100 mm

  2.2

  Galyňlygy (Maks) (Jemi galyňlygy)

  Mis folga: 0,3 ~ 2,5 mm

  Alýumin folga: 0,4 ~ 3mm

  2.3

  Içki diametri rulon

  00400-500mm

  2.4

  Daşky diametri (Maks)

  0001000mm

  1. 3. 
  De-coiler

  Garaşsyz üç toplum

  3.1

  Rulman silindriniň uzynlygy

  1150 mm

  3.2

  Rulman silindriniň giňelmegi

  Φ380 ~ 2020

  3.3

  Rulman kuwwaty (Maks)

  2000KG

  3.4

  Giňeltmek güýji (Elektrik)

  0 ~ 15000N Giňeltmek güýji ädimsiz sazlanýar

  3.5

  Ofset düzediş tertibi

  El bilen / Awtomat

  1. 4. 
  Egriji maşyn

   

  4.1

  Aýlanyş tizligi

  0 ~ 20 aýlaw

  4.2

  Iş momenti (Maks)

  ≥ 8000N · M.

  4.3

  Sarma güýji

  20-30 KWt

  4.4

  Tizligi dolandyrmagyň usuly

  Quygylygy öwürmek ädimsiz tizligi kadalaşdyrmak

  4.5

  Egriji şah

  50 * 90mm

  5

  Kebşirleýiş enjamy

   

  5.1

  Kebşirleýiş tertibi

  TIG

  5.2

  Bar kebşirlemegiň galyňlygyny geçirmek

  ≤ 20mm

  5.3

  Kebşirleýiş tizligi Awto-tizligi dolandyrmak 0 ~ 1m / min ädimsiz tizligi kadalaşdyrmak

  6

  Kesiji enjam

   

  6.1

  Kesiş görnüşi

  Gurşun nurbady kesmek diski

  6.2

  Kesiş tizligi

  1.5 m / min

  6.3

  Kesiş uzynlygy

  1150mm

  7. Gatlak izolýasiýaörtükenjam  
  7.1 Gatlak izolýasiýa gurnalan şah

  2 toplum

  7.2 Gatlak izolýasiýa daşky diametri

  00400 mm

  7.3 Içki diametri gatlak izolýasiýa

  φ76 mm

  7.4 Gatlak izolýasiýa rulonynyň ini

  250 ~ 1150 mm

  7.5 Düwürdiriji wilkanyň dartyş usuly

  Pnewmatik görnüş

  8. Thesoňyizolýasiýa örtüji enjam      

   

  8.1 Mukdar

  Her 4 toplumdan çep we saga

  8.2 Ahyrky diametri izolýasiýa

  50350 mm

  8.3 Ahyrky izolýasiýa ininer diametri

  Φ56 mm

  8.4 Ahyrky izolýasiýa ini

  10-100mm

  9. R.täsir ediji enjam (folga tekizlemek)

  Mengaraşly 3 toplum

  9.1 Düzediş tertibi

  Fotoelektrik ulgamy

  9.2 Takyklygy düzetmek

  Tötänleýin ± 0 .4 mm 20 gatlak rulon ± 1mm

  10. Elektrik dolandyryş ulgamy

  PLC awtomatiki dolandyryş tertibi

  10.1 Sanlaryň sany

  4 sanly (0–9999.9 accuracy Hasaplamagyň takyklygy 0,1 öwrüm

  10.2 Işleýiş interfeýsi

  Reňk duýgur ekrany

  11. Beýlekiler

   

  11.1 Gatlak izolýasiýa kesiji enjam

  Iki sazlama

  11.2 Folga material gyralary arassalaýjy enjam

  Konfigurasiýa üç toplum

  11.3 Folga material arassalaýjy enjam

  Konfigurasiýa üç toplum

  11.4 Sowadyjy suw çüýşesini kebşirlemek

  konfigurasiýasy

  11.5 Elektrik üpjünçiligi 3-PH,380V / 50HZ (Düzülip bilner)


 • Öňki:
 • Indiki: • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň