Gysga düşündiriş:

Inszolýasiýa burç halkasy, 100% izolýasiýa kagyz pulpasyndan ýa-da izolýasiýa tagtasyndan ýörite galyndy bilen çig mal hökmünde ýasalýar,
nebit bilen çümdürilen elektrik enjamlarynda ulanylýan hünär önümçilik usuly ýa-da ýörite işleýiş usuly
önümleriň izolýasiýa güýjüni we mehaniki güýjüni üpjün etmek.Önümiň jikme-jigi

Burç halkasynyň gysgaça beýany

Burç halkasy, ýokarky we aşaky rulonlara laýyk gelýän güýç transformatorlaryny izolýasiýa etmek üçin giňden ulanylýar. Bobinleriň izolýasiýa aralygyny gysgaldýar.

Önüm aýratynlyklary

Degişli atributlaryburç halkasy:

 • Gelip çykan ýeri: Hytaý (materik)
 • Model belgisi: 110KV-750KV
 • Görnüşi: transformator paneli
 • Material: transformator izolýasiýa paneli
 • Programma: Volokary woltly
 • Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 110KV-750KV
 • Dartyş güýji: beýik
 • reňk: tebigy reňk
 • galyňlygy: 1,0–2.0mm
 • ölçegi: müşderiniň çyzgysy boýunça

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň